Vår miljöpolicy!

Clean Service verksamhet ska verka för en så liten miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna som finns. Vi väljer rengöringsmedel som är skonsamma för miljön, doserar rätt, återanvänder material och källsorterar.

Vi arbetar kontinuerligt kring miljö och hållbarhet. Alla våra anställda är engagerade i företagets miljöarbete och vi ställer också krav på att våra leverantörer och partners att prioritera miljö och långsiktig hållbarhet.

städning helsingborg